Vòi cây nước nóng lạnh không ra nước là lỗi gì ? Sửa thế nào ?

Cây nước nóng lạnh nào thường cúng đều có 2 vòi nóng và lạnh một số loại cây công nghiệp có thêm 1 vòi nữa là 3 và vòi này là vòi nước ấm. Đã có rất nhiều trường hợp vòi nước nhấn nhưng không ra nước chính vì vậy mà chúng tôi có bài…

Call Now Button